<span class="vcard">Per Holmgren</span>
Per Holmgren

Motion 2024

Påminner er om att den sista februari är sista dagen för inlämning av en motion så den kan behandlas innan årsmötet i maj månad. Styrelsen …

Slakthus

Nu under oktober månad kommer vi att påbörja och slutföra gjutningen av plattan till slakteriet, nästa år 2024 så kommer huset att plockas ner och …