<span class="vcard">Per Holmgren</span>
Per Holmgren

Semester

Våran 90 m bana är öppen för skjutning, övriga banor öppnar den 17/7 (trapbanan ) och älgbanan öppnar den 1/8 våra skjuttider är mellan 1000-2000 …