<span class="vcard">Per Holmgren</span>
Per Holmgren

Trapbanan

Vi öppnar trapbanan  Onsdagen den 13/5 observera att alla medlemmar skjuter en serie gratis, vi ser fram emot en trevlig skjutning på våra banor under …

Upphovsrätt

Alla bilder på denna sida är skyddade enligt upphovsrättslagen.Bilderna får inte användas , privat eller kommersiellt, utan upphovsmannens medgivande.”

Viltvårdsgrupp

Vi har tänkt bilda en viltvårdsgrupp inom Holmsundsjaktvårdsföreningen, dom som är intreserade av att vara med i denna grupp ska ta kontakt med viltvårdsansvarige Lennart …